K tomu se ve středu vyjádřil Ivan Chocholouš z personální agentury, jež měla výběrové řízení na starost. Podle jeho slov bylo řízení naprosto standardní a k žádné diskriminaci při něm nedošlo.

"Kdybychom dostali nějaký pokyn ke znevýhodňování žen, jakési diskriminační klauzule, a bylo nám řečeno, abychom preferovali muže, vůbec bychom tu práci nevzali," vypověděl Chocholouš. Marie Čauševićová, která v současné době pracuje ve vnitřním auditu firmy, tvrdí, že jeden z účastníků řízení měl k dispozici zadání testů předem, takže se mohl připravit. To ale Chocholouš odmítl. "Otázky dostali všichni až na místě v zalepených obálkách." Rovněž nesouhlasil s tvrzením žalobkyně, že druhé kolo řízení se od prvního lišilo. "Jeho podmínky byly srovnatelné s prvním," řekl soudu. To, že bylo Pražskou teplárenskou vyhlášeno dle obžaloby "v tichosti", zdůvodnil tím, že společnost neměla důvod ho inzerovat.

"Do prvního kola se z jejích zaměstnanců přihlásila pouze žalobkyně. Takže když byla vyřazena, firma neměla žádný důvod znovu své zaměstnance oslovovat," řekl.

Doporučili dva kandidáty

O tom, že žalující ve výběrovém řízení neuspěla, ji informoval telefonicky. "Mám pocit, že jsem ji tehdy zastihl někde na Moravě," uvedl. Na otázku právníka žalující, kdo byl tehdy nejlepší, řekl, že on vždy doporučí klientovi dva kandidáty a konečné rozhodnutí nechá na něm. "A protože představenstvo Pražské teplárenské usoudilo, že žádný z námi doporučených absolventů prvního kola výběrového řízení nevyhovuje požadavkům, dostali jsme za úkol najít nové uchazeče o místo finančního ředitele."

Podle Marie Janšové, obhájkyně společnosti, Marie Čauševićová dosud nepředložila žádný důkaz o tom, že se na ní Pražská teplárenská dopustila diskriminačního jednání. "Z předložených materiálů pouze vyplývá, že byla nejlepší v jedné ze dvou částí prvního kola výběrového řízení." Její slova svým způsobem potvrdil i Ivan Chocholouš.

"Byla žhavou kandidátkou na pozici, ale ve druhé části výběrového řízení nepředvedla tak suverénní výkon jako v tom prvním, což u všech přítomných vyvolalo jisté rozčarování," řekl u soudu. Jednání pokračuje i ve čtvrtek, poté bude kvůli výslechu předsedkyně představenstva a jednoho neúspěšného uchazeče odročeno.