"Potřebné úspory k dosažení plánovaného schodku lze ale dosáhnout i snížením nemandatorních výdajů vlády, kde operační prostor vlády představuje kolem 50 mld Kč, tedy kolem 1,5 % HDP. Splnění konvergenčního programu i v roce 2007 je tedy z technického hlediska reálné - záleží čistě na politické vůli vlády. Nejistotu ohledně rozpočtu vidíme jako jeden z faktorů, který by mohl mírně oslabit korunu na 28,30 CZK do září, " uvedlo oddělení ekonomického výzkumu Raiffeisenbank.  

"Za deficit výrazně přes 100 miliard korun příští rok by nás ztrestaly finanční trhy oslabením koruny a vyššími úroky z dluhopisů státu. Nedodržení konvergenčního programu by znamenalo odsunutí přijetí eura až na rok 2012 a později, " dodalo oddělení ekonomického výzkumu Raiffeisenbank. 

Vyšší rodičovský příspěvek zůstává

K tomu, aby byl dodržen navržený schodek, je podle MF třeba  novelizovat zákon o nemocenském pojištění, odložit o dva roky platnost služebního zákona, tj. k 1. lednu 2009 a zvýšit spotřební daň u tabákových výrobků od ledna 2007 na minimální sazby požadované EU.

"Návrh rozpočtu nepočítá se změnami, které by se týkaly rodičovského příspěvku, porodného, doplatku na bydlení, příspěvku na školní pomůcky nebo zákona o sociálních službách," píše MF ve své tiskové zprávě.

"Sociální výdaje na příští rok vzrostly v navrhovaném rozpočtu o více než 17 procent na 473 miliard korun. Rozpočet povinných sociálních výdajů se zejména v důsledku nově přijatých zákonů účinných od 1. ledna 2007  zvyšuje o přibližně 69 miliard korun," uvedlo MF.

Celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů činí podle návrhu 1,028 biliónu korun v roce 2007 a překračují výdajový rámec schválený Sněmovnou o 43,1 miliardy korun.

Návrh rozpočtu na rok 2007 vychází z očekávaného růstu HDP v příštím roce ve výši pěti procent a z průměrné míry inflace na příští rok ve výši 2,8 procenta. Míra nezaměstnanosti by měla v roce 2007 podle odhadu MF činit 7,4 procenta.

ČR v roce 2007 nesplní kritérium pro přijetí eura

V příštím roce by měl deficit veřejných rozpočtů činit nejvýše 3,8 procenta HDP. ČR by tak nesplňovala tzv. konvergenční program, k němuž se zavázala Evropské unii s cílem přijmout euro. Program počítá na příští rok s deficitem 3,3 procenta HDP. Zvýšení deficitu je podle MF způsobeno především krytím vyšších výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury z privatizačních příjmů.

"Pro rok 2007 byly výrazně zvýšeny výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to v důsledku vysoké míry rozestavěnosti dálnic, rychlostních komunikací a železničních staveb. V roce 2005 činily výdaje SFDI 42,7 mld. Kč, v roce 2006  55,6 mld. Kč, návrh rozpočtu na rok 2007 již představuje výdaje 59,5 mld Kč, " uvedlo MF.

V roce 2008 předpokládá MF deficit veřejných rozpočtů ve výši tří procent HDP a v roce 2009 ve výši 2,6 procenta HDP. V roce 2007 by měl být deficit veřejných financí podle konvergenčního programu 3,3 procenta HDP. V roce 2008 by měl být schodek veřejných rozpočtu podle konvergenčního programu 2,8 procenta HDP a v roce 2009 2,1 procenta HDP.

Návrhy MF na schodky veřejných rozpočtů
rok schodky veř. rozpočtů podle konvergenčního programu v % schodek veřejných rozpočtů v % podle MF 
2007 3,3 3,8
2008 2,8 3
2009 2,1 2,6
 

Schodky by se měly v dalších letech zvyšovat

Na rok 2008 plánuje ministerstvo financí schodek státního rozpočtu 95 miliard korun a o rok později 90 miliard korun. Pro letošní rok činí plánovaný schodek státního rozpočtu 74,4 miliardy korun. Loni stát hospodařil s deficitem 56,4 miliardy korun.

Návrhy MF na schodky státních rozpočtů (SR)
rok schodek SR v mld. Kč
2006 74,4
2007 88
2008 95
2009 90

Vzostou důchody a platy státních zaměstnanců

Důchody by se měly zvýšit o 5,3 procenta, asi o 440 korun. Platy státních zaměstnanců by měly podle návrhu MF vzrůst o 4,5 procenta a po odečtení inflace o 1,7 procenta.

Výdaje na výzkum a vývoj na příští rok podle návrhu MF stouply o 1,8 miliardy na 20 miliard korun, což je 0,58 procenta HDP. Do rozpočtu EU by měla ČR v roce 2007 přispět částkou 31,8 miliardy korun.

Vláda by měla konečný návrh zákona o státním rozpočtu předložit Sněmovně nejpozději do konce září letošního roku.