Vyplývá to z poznatků Sociologického ústavu, ministerstva práce a sociálních věcí i Českého statistického úřadu. Nejčastějším současným modelem české rodiny je podle nich ten, kdy muž více vydělává a o výdajích se manželé či partneři domlouvají spolu.

Většinu starostí o chod domácnosti a výchovu dětí však muž ochotně přenechá ženě. Pouze asi osm procent mužů je přesvědčeno, a patrně to i v praxi uplatňuje, že by měli doma rozhodovat o každé koruně, včetně té, kterou vydělá manželka.

"Společné hospodaření, rozumná domluva i rozdělení výdajů patří mezi osvědčené cesty k udržení funkčního a spokojeného manželství. Pokud však rodině vyhovuje jiný model a způsob vedení rodinného rozpočtu nevyvolává konflikty, nelze je nutit ke změně," shodují se experti.

 

Kdo rozhoduje v rodině o penězích
pohlaví hospodařím já hospodaří partner dohromady každý si nechá část každý za své
muži 7 % 13 % 58,3 % 19,3% 2 % 
ženy 13,1 % 5,2 % 56,9 % 21,6% 3,2 %
Zdroj: Sociologický ústav

Česká domácnost je tradičně dvoupříjmová. I když plat žen je tradičně nižší, někdy až o třetinu za stejnou práci, žena přispívá na chod domácnosti a považuje se proto za spoluživitele rodiny.

Dohodnout se už před svatbou

"O tom, jak bude vypadat váš společný rodinný rozpočet, kdo do něj a kolik bude přispívat, zda se budete radit o výdajích, je nejlepší otevřeně mluvit ještě před svatbou," doporučuje Zdena Prokopová z Informačního a poradenského centra ROSA, které se zabývá pomocí ženám - obětem domácího násilí.

Předejde se tak řadě nedorozumění, ztrátě iluzí a konfliktů, z nichž některé končí i rozpadem manželství či násilím v rodině. Po svatbě se totiž bonviván, který nehleděl na korunu, může změnit v chorobného šetřila, jenž požaduje, aby manželka zdůvodňovala nákup každé housky a odevzdávala mu celý svůj plat.

"Je dobré si stanovit i společné cíle, na které chce rodina šetřit a čeho chce dosáhnout jako první. Zda je to byt, dítě, auto, zahraniční cesty či vzdělání," uvedla Prokopová. Současně upozornila, že stále častěji se v Česku objevuje partnerský problém, kdy muž psychicky neunese, že žena vydělává více než on.

Tendence tajit výši svého platu

Většina mužů uznává, že společné hospodaření je rozumné. Jen neradi ale své partnerce prozrazují přesnou výši svých příjmů.

"Pokud manželka z nepřiznaných platových přebytků dostává dárky, je všechno v pořádku a jen šílenkyně by za to manžela pronásledovala a vyslýchala. To by mohl být také konec manželství," domnívá se expert František Macháček.

Podle rodinných poradců by partner, který do společného rozpočtu výrazně příspívá, ale nenakupuje, měl znát současné cenové relace. Například, kolik dnes stojí běžné potraviny a kolik běžné dětské botičky. Když partner ví, jaké jsou životní náklady, nebude kritizovat manželku, že příliš utrácí.

 

Průměrné čisté měsíční příjmy (na jednoho člena domácnosti v Kč)
Obor částka v roce 2004 částka v roce 2005
Zaměstnanci bez dětí 12 588 13 134
Zaměstnanci s dětmi 7531 7629
Samostatně výdělečně činní 8561 9102
Zemědělci 7622 8292
Důchodci 7679 8076
Odhad pro průměrnou domácnost 8518 9020
Zdroj: ČSÚ

Přes všechny problémy, které rodina v současné době zažívá, patří v žebříčku hodnot Čechů a Češek k nejvýznamnějším a nejžádanějším. Podle průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění nejvýznamnější místo ve svém životě připisují Češi rodinnému prostředí. Rodinu označilo za velmi důležitou 83 procent, děti 72 procent a partnera 71 procent dotázaných. Rodiče jsou velmi důležití asi pro dvě třetiny respondentů.

Vysoké cenění rodiny, partnerského soužití je hlavním důvodem, proč partneři hledají nejlepší cesty k bezproblémovému soužití. A to se neobejde bez rozumné domluvy o společném hospodaření.