Ti uváděli, že národní soudy rozhodnutím o vrácení domu neúměrně poškodily jejich vlastnická práva, a tak porušily jeden z protokolů k Evropské úmluvě o lidských právech.

Štrasburský soud uznal, že protokol byl porušen

V rozsudku uvedl, že stěžovatelé byli vystaveni zvláštnímu a přílišnému břemenu a že úřady při uplatnění zákona o mimosoudních rehabilitacích nevzaly v úvahu podmínky, za jakých se restituce domu uskutečnila, zvlášť pokud jde o odškodnění členů bytového družstva.

Jejich vznesené finanční nároky ale neuspokojil, zejména co se týká žádosti o náhradu údajné hmotné škody.

Žádaly 12 miliónů korun

Osm stěžovatelů žádalo dohromady téměř dvanáct miliónů korun, což podle nich odpovídalo celkové hodnotě jejich bytů, které po restituci ztratily charakter bytů družstevních.

Soud jim ale žádnou sumu z tohoto titulu nepřiřkl a odkázal je na případnou dohodu mezi státem a zainteresovanými stranami.

Stěžovatelé žádali rovněž o kompenzaci morální újmy, ale svůj požadavek nevyčíslili.

Soud jim tedy dohromady přiřkl šest tisíc eur (asi sto sedmdesát tisíc korun). Dohromady tisíc eur (místo požadovaných asi sto čtyřiceti pěti tisíc korun) mají stěžovatelé dostat také jako náhradu nákladů soudního řízení, které museli vynaložit.