"Elektronické potvrzení o tom, zda podnikatel je či není veden v této evidenci, si bude moci obstarat sám úřad, který bude podmínku bezdlužnosti zkoumat," sdělila v úterý ministryně informatiky Dana Bérová, jejíž ministerstvo návrh pro vládu vypracovalo.

Potvrzení, že nedluží například na sociálním pojištění, clu nebo daních, musejí dnes podnikatelé dokládat při až 36 úkonech. Nejčastěji při zakládání firmy, účasti na veřejné zakázce a žádosti o státní dotaci.

"Takový způsob je pro podnikatele časově náročný a pro stát neefektivní. Nezaručuje totiž bezdlužnost v okamžiku jejího ověřování, ale pouze k nějakému dřívějšímu datu, což nevylučuje možnost podvodu," upozornila Bérová.

Od ledna 2009 by proto měl začít fungovat společný informační systém, který bude obsahovat údaje o dlužnících a nedoplatcích od České správy sociálního pojištění, zdravotních pojišťoven i celní a daňové správy. Potvrzení o tom, že podnikatel není v této databázi evidován, si snadno bude moci opatřit sám úřad, který bude bezdlužnost ověřovat. Do budoucna by se informace vedené ve společné evidenci měly rozšířit o další údaje, například dluhy za soudní poplatky.

Zavedení systému bude stát 62 miliónů korun

Úkol připravit návrh řešení jednotné evidence nedoplatků vzešel pro Bérovou z jednání vládní Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí. Náklady na zavedení nového informačního systému odhaduje ministerstvo informatiky na 62 miliónů korun a roční provozní náklady na 18 miliónů Kč. Celkem si to tedy v následujících sedmi letech vyžádá kolem 150 miliónů korun.

"To však bude několikanásobně kompenzováno očekávanými úsporami pro státní rozpočet, jež by měly ročně dosáhnout 235 miliónů, a přínosy pro podnikatele až 194 miliónů Kč," tvrdí Bérová.