Předlohu Sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy 10. února Senát. Horní komora například navrhla opravit formulaci, podle které by mohli být jednotlivci pokutovaní až půl miliónem korun, zatímco za stejný prohřešek by firmě hrozila pokuta menší. Senát sankci vyměřil pro obě skupiny stejně ve výši 200 000 korun. Sněmovna doporučení svých kolegů z horní parlamentní komory přijala.

Senát také navrhl omezit působnost nově zaváděné funkce zástupce veřejnosti a povinnost obcí založit radu pro udržitelný rozvoj. Možnost vyvlastnění Senát omezil pouze na případ výstavby dopravní a technické infrastruktury, sněmovní verze operovala s širším pojmem veřejně prospěšná stavba.

Nemocenskou by v prvních dvou týdnech měly platit firmy

Nemocenskou by v prvních dvou týdnech nemoci měli lidem místo státu vyplácet zaměstnavatelé. Počítá s tím nový zákon o nemocenském pojištění, který v úterý znovu schválila Sněmovna. Normu nyní posoudí ještě prezident. Pokud uspěje, začne platit od příštího roku.