Podle výsledků průzkumů se téměř polovina (49,6 procent) dotázaných domnívá, že prostředí v Česku zhoršuje podmínky pro podnikání. Optimisticky vidí situaci pro rozvoj podnikatelských aktivit v ČR 38,6 procenta lidí. Zhruba každý dvacátý respondent mínil, že české prostředí nijak podnikatelskou morálku neovliňuje.

V průzkumu odpovídalo zhruba 250 zástupců vedení českých firem s obratem nad 100 miliónů korun ročně a asi 40 manažerů britských firem působících na českém trhu.

Jaké je v ČR prostředí z hlediska etiky podnikání? (v %)
Znemožňuje podnikat eticky 3,5
Ztěžuje podnikat eticky 46,1
Umožňuje podnikat eticky  38,6
Nemá vliv na etiku podnikání 4,3
Podporuje etické podnikání 2,8
Nevím 2,8
Neuvedeno 2
Zdroj:www.transparency.cz

"Korupční chování je vnímáno přes filtr vlastního profitu: Zkorumpovaného zaměstnance, který poškozuje vlastní firmu, čeká výpověď. Ten, kdo pomocí korupce získá pro firmu výhodu, se pravděpodobně dočká tichého souhlasu," uvedla ve zprávě TI Adriana Krnáčová. Čtyři pětiny respondentů z českých firem jsou také přesvědčeny o tom, že neetické jednání v byznysu představuje konkurenční výhodu.

Zkorumpované firmy nevadí

Češi nevnímají ani nijak zvlášt negativně firmy, u nichž se korupce prokáže. Naopak existují zkorumpované obchodní společnosti, které dosahují velmi dobrých hospodářských výsledků. Čeští manažeři se více než špatné reputace bojí války, drastického snížení poptávky a hospodářské destabilizace země.

V tom je velký rozdíl oproti britským zvyklostem. Pro manažery Spojeného království je ztráta prestiže kvůli korupci druho největší hrozbou po možném vypuknutí válečného konfliktu.

Podnikatelské prostředí: nastalo mírné zlepšení

Ve srovnání s devadesátými léty hodnotí současné podnikatelské prostředí manažeři příznivěji, ale stále je podle nich co zlepšovat. Velmi problematické jsou podle nich zakázky, které některé firmy obdrží bez korektního výběrového řízení.

O veřejné zakázce bývá podle manažerů nejčastěji rozhodnuto ještě před vyhlášením tendru. Když už je zpracovatel zakázky vybrán, je teprve vyhlášeno výběrové řízení, které odpovídá zájmům preferované firmy.  Podle manažerů by měly dát příklad přední politici, jimž se to však zatím nedaří, neboť i někteří z nich čelí obvinění z korupce.

Za předpoklad pro úspěch podnikání firmy jednoznačně nejčastěji označily kvalitu produktů. Další podmínky úspěšného podnikání již nemají s průhlednou ekonomikou nic společného. Následuje totiž nutnost osobních známostí. Více než polovina manažerů označila za prospěšné také úzké kontakty na úředníky a třetina dotázaných přímo přiznává, že předpokladem úspěchu je i porušování etických pravidel.