Důvěra firem z průmyslu a stavebnictví se celkově proti říjnu snížila, v obchodu a ve vybraných odvětvích služeb však byla vyšší.

Spotřebitelská důvěra se proti minulému měsíci zvýšila o šest bodů a v meziročním srovnání vzrostla o 11 bodů. Podíl spotřebitelů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se proti předchozímu měsíci snížil o pět bodů. Stoupl však počet lidí, kteří mají v úmyslu spořit.

Polovina průmyslových firem hodnotí svou ekonomickou situaci jako dobrou a pouze necelá tři procenta ji považují za špatnou. V příštích třech měsících očekává téměř třetina respondentů růst výrobní činnosti (31,4 procenta) a 60,8 procenta předpokládá stagnaci. S poklesem výroby počítá 7,8 procenta firem. Respondenti očekávají také zvýšení zaměstnanosti. Celkově se důvěra v průmyslu proti předchozímu měsíci i meziročně snížila o tři body.

Ve stavebních podnicích hodnotilo v listopadu svou ekonomickou situaci jako dobrou 51,2 procenta respondentů a pouze 3,9 procenta ji označilo jako špatnou. Také stavební firmy očekávají růst zaměstnanosti. Celkově se důvěra ve stavebnictví pod vlivem listopadového poklesu poptávky meziměsíčně snížila o dva body, ale meziročně o tři body vzrostla.

Údaje o důvěře jsou ve vyspělých zemích pozorně sledované

V odvětví obchodu hodnotilo v listopadu ekonomickou situaci svého podniku 54 procent respondentů jako dobrou, 44,1 procenta jako odpovídající sezoně. Pouze 1,9 procenta obchodníků hodnotí situaci jako špatnou. Celkově se důvěra v obchodním sektoru v meziměsíčním srovnání zvýšila o dva body a meziročně stoupla o jeden bod.

Ve vybraných odvětvích služeb hodnotilo svoji současnou ekonomickou situaci 55,7 procenta respondentů jako dobrou, 43,1 procenta ji hodnotí jako odpovídající sezoně a pouze 1,2 procenta ji označilo za špatnou. Pokles počtu zaměstnanců očekává 31,5 procenta respondentů, růst předpokládá 8,7 procenta. Celkově se důvěra ve službách zvýšila o bod, v meziročním srovnání ale o jeden bod klesla.

Údaje o důvěře jsou ve vyspělých zemích pozorně sledované, v Česku tomu ale tak není. V západních zemích indikátory celkem spolehlivě ukazují, jak se celé hospodářství bude vyvíjet. V tuzemsku podobná závislost neplatí. Někteří ekonomové soudí, že příčinou by mohly být metodické odlišnosti v provádění šetření. Respondenti možná také neberou průzkumy příliš vážně.