Podřízené úvěry se poskytují do výše maximálně 50 % celkových nákladů projektu. Podmínkou je, že v minimálně stejné výši jako je podřízený úvěr musí být k financování projektu použit jiný zdroj, obvykle bankovní úvěr, či leasing.

Kolik

Úvěry se poskytují v rozmezí 0,2 až 25 mil. korun.

Splatnost

Doba jejich splatnosti může činit až osm let a odklad splátek až pět let.

Za kolik

Pevná úroková sazba těchto úvěrů pro malé podnikatele, v případě úvěrů do výše sedmi miliónů korun, činí 3 % p. a. Pro úvěry nad tuto hranici nebo pro firmy střední velikosti platí úroková sazba 4 % p. a.

Na co

Úvěr musí být využit převážně na pořízení či rekonstrukce budov, strojů, zařízení, či na nákup dlouhodobého nehmotného majetku. V případě podřízených úvěrů nepřesahujících sedmi miliónů korun poskytnutých v rámci programů KREDIT a TRH může být až 40 % úvěru použito též na financování zásob.

Zajištění

K získání podřízeného úvěru není nutné majetkové zajištění úvěru. Úvěr se zajišťuje směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.