"V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 968 Kč na 18 863 Kč, v nepodnikatelské o 949 Kč na 18 425 Kč," uvádí ČSÚ. V obou sférách tak rostla průměrná mzda stejným tempem, a to o 5,4 procenta. Shodný je i reálný růst mzdy po odečtení inflace o 3,7 procenta.

"Mzdový vývoj v nepodnikatelské sféře, kde došlo v porovnání s 1. čtvrtletím tohoto roku k výraznému zpomalení růstu mezd, ovlivnily úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2005," dodávají statistici.

"Mzdy státních úředníků jsou 'zklamáním', očekával jsem rychlejší růst. Nicméně nelze očekávat, že se stát před volbami vzdá tak snadného nástroje pro lapání volebních hlasů jako je růst mezd úředníkům. Ačkoliv ve světle slibů ODS a jejich noci dlouhých nožů pro úředníky jsou pravděpodobně jejich preference již dostatečně vychýlené," sdělil Novinkám analytik David Navrátil z České spořitelny.

"Nižší růst mezd znamená méně peněz na utrácení. Podle mých odhadů spotřeba domácností ve druhém čtvrtletí ve světle těchto čísel vzrostla o cca 2,6 %, oproti očekávaným cca 3 %. Nižší spotřeba tak částečně vysvětluje i výborné výsledky zahraničního obchodu, dovozy spotřebního zboží byly nižší," dodal Navrátil s tím, že ve druhé polovině roku růst mezd zrychlí, což popožene i spotřebu.

Na konci roku přes 20 tisíc

"Takový vývoj skýtá záruku, že průměrná mzda v posledním letošním kvartálu překročí magickou dvacetitisícovou hranici. Současný růst mezd nicméně nepřevyšuje možnosti ekonomiky," míní Pavel Sobíšek HVB Bank.

"Jakkoliv se zdá být současný vývoj bezproblémový, otázkou je, co udělá rostoucí zaměstnanost v ekonomice se mzdovými požadavky na příští rok. Také ve veřejné sféře lze čekat příští rok poněkud dynamičtější nárůst platů než letos, což nezůstane bez povšimnutí mezi vyjednavači o platech v podnicích. Výsledkem bude zrychlení růst platů příští rok aspoň o procentní bod," dodal Sobíšek.

Nejméně berou v družstvech

V 1. pololetí dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda výše 18 220 Kč, meziročně šlo o přírůstek 966 Kč, tedy 5,6 procenta. Inflace činila 1,6 procenta, reálná mzda tak vzrostla o 3,9 procenta. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 898 Kč (5,2 %) na 18 317 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,5 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 187 Kč (7,1 %) na 17 895 Kč, reálná mzda vzrostla o 5,4 %.

Nejnižší růst mezd statistici zaznamenali v odvětvích ubytování a stravování (o 1,6 %), zpracovatelský průmysl (o 4,2 %) a zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti (o 4,4 %). Nejvyšší růst vykázalo odvětví finanční zprostředkování (o 9,6 %), veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (o 8,8 %) a činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti (o 8,4 %).

Nejvyšších průměrných mezd dlouhodobě dosahují firmy v mezinárodním vlastnictví - 23 189 Kč. Nejnižší mzdy jsou naopak v subjektech vlastněných družstvy - 11 822 Kč.