O novém majiteli ostravské firmy rozhodne vláda. O Vítkovice Steel měly dále zájem System Capital Management, Třinecké železárny, Penta Investment a Charles Capital. Dvě posledně jmenované společnosti komise vyřadila ještě před pondělním rozhodováním.

Nabídky za 99 % Vítkovice Steel v miliardách korun:
Mastercroft 7,05*
System Capital Management 7,02*
Třinecké železárny 6,00*
Penta Investment 9,03**
Charles Capital 5,2***
Zdroj: * MPO, ** Penta, *** deník Právo

Mastercroft je součástí ruského holdingu Evraz, který vlastní ruský podnikatel Alexandr Abramov. Evraz je největším ruským výrobcem oceli. V roce 2004 vyrobil 13,7 milionu tun oceli. Vedle oceláren vlastní i uhelné a rudné doly.

V letošním prvním čtvrtletí při tržbách za vlastní výrobky a služby 4,2 miliardy korun dosáhla ostravská hutní společnost rekordního zisku před zdaněním 938,8 miliónu korun. Ve stejném období loni přitom měla zisk 185 miliónů korun a její tržby činily 2,4 miliardy korun.

Loňský rok utržila 13,5 mld. korun, což představuje auditovaný výsledek před zdaněním 1,56 mld. Kč. Základní kapitál společnosti je 2, 6 mld. Kč.