Podle Havlíčka potrvá ještě minimálně dva dny, než do Česka doteče všechna ropa před zjištěným znečištěním.

Slováci však informace o kontaminaci popírají. „Společnost Transpetrol se svými obchodními partnery analyzuje situaci a průběžné vyhodnocuje vzorky ropy. Vzhledem k tomu, že dosavadní vzorky neprokázaly kontaminaci ropy, pokračuje její přeprava ve standardním režimu,” uvedl Transpetrol, který je slovenským přepravcem ropy.

Transpetrol také sdělil, že další informace ohledně přepravy ropy budou k dispozici v úterý.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

V části ropovodu Družba byla zjištěna nová kontaminace ropy

V severní části ropovodu vedoucí z Běloruska do Polska byla již minulou středu zjištěna nová kontaminace ropy organickými chloridy. Dodávky ropy byly v tomto úseku přerušeny ve středu 19. června večer a opět obnoveny ve čtvrtek 20. června.

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie.

Bělorusové částečně obnovili dodávky ruské ropy do Polska

Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do České republiky byl dovoz obnoven minulý měsíc.

Kapacita ropovodu Družba činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.