Firmy podle verdiktu použily menší množství oceli pro ocelové nosníky, což mělo vliv na životnost a funkčnost nosných konstrukcí mostu. Proti nálezu rozhodčího soudu se nelze odvolat, strany však mohou podat k soudu návrh na zrušení nálezu.

Rozhodčí soud uznal požadavky ŘSD pouze částečně, státní organizace totiž požadovala zaplacení až 129 miliónů korun, což mělo odpovídat ceně nedodané oceli.

Jedná se o most SO 201 na D1 přes silnici III/4785 nedaleko rybníka Rojek a SO 216 na D1 přes řeku Opavu.

Arbitráž přisoudila firmám Eurovia CS a Advanced World Transport zaplatit 25,9 miliónu korun jako slevu z ceny díla za dodání menšího množství oceli, než vyfakturovaly, přičemž ŘSD jim následně tuto cenu zaplatilo. Dalších deset miliónů korun jim pak soud naúčtoval jako úrok z prodlení. ŘSD chce peníze použít na údržbu mostů k zachování jejich obvyklé funkčnosti.

Přou se i kvůli zvlněné dálnici

Kvůli vadám na D47 vede ŘSD s Eurovií několik arbitráží. Až miliardové škody podle ředitelství způsobilo zvlnění povrchu na části D47, která je nyní součástí D1, krátce po jejím uvedení do provozu v roce 2008.

Podle ŘSD nedodržela Eurovia domluvený postup a většina vad vznikla použitím nekvalitního materiálu. Eurovia to odmítá a tvrdí, že na stavbu použila pouze materiál, který si objednalo ŘSD.

V roce 2014 se také objevily trhliny na mostech na přivaděči k D1 (dříve D47) v Ostravě-Přívoze. Podle Eurovie se ŘSD o mosty nedostatečně staralo a při jejich výstavbě požadovalo použití nevhodného materiálu, takzvaného studeného odvalu. ŘSD zase tvrdí, že stavební společnosti nedodržely požadovanou technologii výstavby.