„První dvě dostaneme v roce 2020, další průběžně do konce roku 2023,“ řekl Právu Michal Kraus, předseda představenstva PMDP. Dopravní podnik musí zajistit peníze nejen na tuto zakázku, ale i na rekonstrukci tramvajové vozovny.

„Jednáme s Evropskou investiční bankou, zkoumáme i možnosti standardního komerčního financování ať už prostřednictvím úvěru nebo třeba přes úpis cenných papírů, rozhodnuto zatím není,“ sdělil Kraus.

Nejmodernější tramvaje

Škodovka dodá vozidla do Plzně po téměř dvaceti letech. „Západočeská metropole se stane po Ostravě druhým českým městem, kde bude sloužit nová generace našich nejmodernějších tramvají,“ uvedl Petr Brzezina, generální ředitel plzeňských strojíren.

„Vozidla budou vybavena nejmodernějšími informačními systémy, kamerami. Interiér bude odpovídat dnešním trendům - ty kladou důraz na funkčnost a jednoduchost.“

Podle Jiřího Ptáčka, dopravně-provozního ředitele PMDP, se po dokončení dodávek sníží průměrné stáří zdejšího tramvajového vozového parku až o osm let. „Počet nízkopodlažních tramvají vzroste ze 69 na 86 procent,“ doplnil Ptáček.

Kraus připomněl, že rozšíření počtu tramvají je důležité i v návaznosti na plánovanou stavbu tratě na Borská pole.

Tříčlánkové vysokokapacitní soupravy pro Plzeň vycházejí z typové řady tramvají ForCity Smart. Podobné vozy už jezdí v Helsinkách, Škodovka je začne dodávat také do tří německých měst - Mannheimu, Ludwigshafenu a Heidelbergu - nebo do finského Tampere.