Po prvním čtvrtletí, kdy hospodářské výsledky ovlivnily regulatorní změny v Číně, se tak Home Credit ve druhém čtvrtletí vrátil k ziskovosti. „Od dubna do června skupina vydělala 71 miliónů eur a současně výrazně zlepšila kvalitu úvěrového portfolia oproti stavu na konci března. Skupina v tomto období překročila symbolickou hranici 100 miliónů obsloužených klientů,“ oznámil Home Credit v tiskové zprávě.

Druhé čtvrtletí podle firmy charakterizoval růst objemu úvěrů napříč trhy, relativní pokles nákladovosti a pokračující investice do digitálních technologií včetně umělé inteligence, robotických operátorů schopných konverzace s klientem po telefonu (chatbotů), mobilních aplikací atd.

„Těší mne, že se naplnila naše očekávání a po krátkodobém výpadku zisku jsme se ve druhém čtvrtletí vrátili k velmi dobré ziskovosti. Vděčíme za to tomu, že jsme správně zareagovali na regulatorní změny v Číně a zlepšili tam kvalitu úvěrového portfolia,“ komentoval výsledky výkonný předseda představenstva Home Creditu Jiří Šmejc.

Globální hráč

Kellner založil Home Credit v Česku v roce 1997, nyní je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, Společenství nezávislých států a Asii. Působí i ve Spojených státech.

Provozní zisk za celé první pololetí se meziročně zvýšil o 38 procent a dosáhl 1,934 miliardy eur. Od ledna do června poskytl Home Credit nové půjčky spotřebitelům ve výši 10 miliard eur, o čtyři procenta víc než ve stejném období před rokem.

Při vyjádření v národních měnách, získali klienti v Rusku o 23,6 % více peněz než před rokem, v Kazachstánu o 64 % a ve Vietnamu o 24 % více. V Číně naopak skupina přibrzdila růst, když meziročně půjčila o šest procent více (vztaženo k přepočtu na eura).

Na rychle rostoucích trzích - v Indii, Indonésii a na Filipínách - Home Credit pokračoval v rozšiřování svých zastoupení v obchodech se spotřebním zbožím a zvyšoval svůj tržní podíl. V Indii vystoupal počet obsloužených klientů na sedm miliónů a na Filipínách na tři milióny.

Změny ve vedení

Home Credit rovněž informoval o tom, že letos v červnu se rozdělily role předsedy představenstva a generálního ředitele skupiny. Jiří Šmejc jako menšinový akcionář skupiny se posunul do pozice exekutivního předsedy představenstva, zatímco pozici generálního ředitele skupiny obsadil Ondřej Frydrych, který předtím působil jako generální ředitel Home Creditu v Číně.

„Jiří Šmejc bude nadále řídit strategii skupiny a procesy spojené s jejím směřováním a rozvojem. Ve své působnosti si rovněž ponechá řízení spolupráce s klíčovými partnery. Ondřej Frydrych, který bude ve firemní hierarchii stát hned pod ním, přichází do funkce s hlubokými znalostmi v oblasti technologií. Proto se zaměří na rozšiřování aktivit skupiny na poli digitálních technologií a současně bude odpovídat za každodenní řízení chodu skupiny a za její výkonnost,“ uvedl Home Credit v tiskové zprávě.