Meziročně jde o výrazné zlepšení. V květnu 2017 považovalo ekonomickou situaci za dobrou jen 38 procent respondentů, podle 40 procent nebyla „ani dobrá, ani špatná” a 20 procent ji považovalo za špatnou.

Kladně respondenti hodnotili i situaci své vlastní domácnosti. Celkem 53 procent ji považuje za dobrou, 33 procent za „ani špatnou, ani dobrou”, jen 14 procent za špatnou.

Voliči ANO jsou optimističtější než voliči KSČM

„Relativně optimističtěji se o ekonomické situaci vyjadřují lidé z Prahy či Plzeňského kraje, absolventi vysokých škol, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, nižší odborní pracovníci, ti, kdo se na škále politické orientace řadí napravo od středu, voliči ODS či ANO a ti, kdo důvěřují vládě,” uvedlo CVVM v tiskové zprávě.

Kritičtější byli lidé se základním nebo středním vzděláním bez maturity, nezaměstnaní, lidé pracující polokvalifikovaných a nekvalifikovaných dělnických profesích, voliči KSČM, nevoliči a lidé, kteří vládě nedůvěřují.

Hodnocení ekonomické situace veřejností zkoumá CVVM od roku 1999. Současné hodnocení je nejlepší za celou dobu zkoumání. Aktuální průzkum probíhal v polovině května a účastnilo se ho 1008 respondentů starších 15 let.