Objem vyplacených dotací na výrobu v loňském roce dosáhl 32,5 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o více než šest procent. Největší objem zaujímaly dotační tituly Jednotná platba na plochu a Greening.

Zemědělská produkce činila téměř 133 miliard korun. Z toho největší část tvořila rostlinná produkce se 73,7 miliardy. Živočišná produkce se na celkové produkci podílela 51,4 miliardy korun.

V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat.

Rostlinná produkce klesá, živočišná roste

Hodnota rostlinné produkce klesla meziročně o 6,1 miliardy. Živočišná výroba naopak roste.

„Její hodnota vzrostla o 13 procent, tedy o více než 5,9 miliardy korun. Bylo to dáno zejména výrazným nárůstem produkce a cen vajec a mléka,“ upřesnil místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.