Odborové svazy k prodeji DOS vede především skutečnost, že budova je velmi nákladná z hlediska údržby a oprav. Kromě toho se dlouhodobě snižuje její obsazenost, ostatně i sami odboráři v ní v současné době využívají již jen zhruba 20 procent kancelářské plochy.

„Náklady na opravy a rekonstrukce památkově chráněné budovy převyšují její současné výnosy, nemluvě o lidském úsilí, které budou svazy raději věnovat na to, v čem jsou silné, totiž na činnost pro své členy,“ říká Jaroslav Souček, předseda největšího českého odborového svazu KOVO.