„Někteří prodejci dokonce neměli problém nalít alkohol nezletilé osobě,” pohoršují se ve zprávě inspektoři. Na alkohol se zaměřili v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, kde ze sedmi kontrol prodali alkoholický nápoj (např. medovinu, svařené víno) nezletilci v pěti případech. „U pěti provedených kontrol prodávající osobě mladší 18 let (nezletilému) alkoholický nápoj prodali (tj. 71 %),” shrnula výsledek ČOI.

Ve východních Čechách se ve dnech v týdnu od 13. do 20. prosince zaměřili inspektoři na stánkový prodej v Hradci Králové, Chlumci nad Cidlinou, Trutnově, Chrudimi a Pardubicích. Devět inspektorů tam provedlo 19 kontrol. Ve 12 případech, tedy v 63 procentech, zjistili porušení zákona. V pěti případech udělili pokuty v celkové výši 6000 Kč na místě, zbylých sedm se bude řešit ve správních řízeních.

V severních Čechách se pak inspektoři týden před Vánocemi zaměřili především na prodeje kaprů. Zajímalo je především používání kalibrovaných úředně ověřených vah a správné účtování zakoupeného zboží.

„Dále inspektoři kontrolovali, zda je spotřebitel řádně seznámen s cenou kapra a zároveň i s cenou dalších doplňkových služeb souvisejících s prodejem ryb,” doplnila ČOI. Při 27 kontrolách inspektoři narazili na šest případů, tedy 22 procent, kdy prodejci porušovali zákon o ochraně spotřebitele.

Prodejci podle inspektorů nejčastěji nesprávně stanovili hmotnost kapra a opomněli povinnost seznámit spotřebitele s cenou dalších služeb, zboží a doplňkového sortimentu, například nabízených rybích vnitřností nebo nákupní tašky. Inspektoři narazili i na nedostatky v dokladu o zakoupení. Pět prodejců dostalo pokuty v celkové výši 8500 Kč na místě, jeden případ byl postoupen do správního řízení.