Celkem mají České dráhy zaplatit 367 805 000 korun. Podle ÚOHS se totiž dopustily závažného a dlouhodobého deliktu, který je v rozporu se zahájenou liberalizací trhu. Úřad zároveň Českým drahám zakázal ve svém jednání pokračovat.

„Společnost České dráhy zneužila své dominantní postavení na trhu poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy, když v zadávacích řízeních pro uzavření smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě v relacích Plzeň–Most a Pardubice–Liberec předložila Ministerstvu dopravy bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nabídku s nepřiměřeně nízkou předpokládanou výší prokazatelné ztráty,” uvedl Švanda.

Právě díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály. „Úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb v této relaci nepokrývala vyhnutelné náklady na jejich poskytování. Dle závěrů Úřadu se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z trhu,” dodal mluvčí.