Starobní penzi pobíralo vloni 1,79 miliónu mužů a žen. Polovina z nich neměla ani 11 344 korun měsíčně.

Hranice nejnižších i nejvyšších penzí se postupně posouvá. Zatímco v roce 2007 pobírala desetina důchodců s nejvyšší penzí přes 11 002 korun měsíčně, v roce 2010 jim ČSSZ posílala víc než 12 801 korun. V roce 2014 se částka dostala nad 14 000 korun, loni překročila 14 501 korun. Desetina lidí s nejnižšími penzemi se musela naopak spokojit s obnosem pod 8576 korun. V roce 2010 to bylo 7783 korun a v roce 2007 pak 6757 korun.

Podle analýz je veřejný systém penzí v Česku velmi solidární. Důchody lidí s vysokými příjmy, kteří odváděli vysoké pojistné, se příliš neliší od penze seniorů a seniorek s nízkými předchozími výdělky a malými odvody. Na malou zásluhovost důchodů upozorňoval v minulosti i Ústavní soud.

Velké rozdíly v regionech

Důchod v Česku se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a odpovídá devíti procentům průměrné mzdy ve státě. Letos činí 2550 korun, od ledna se zvedne na 2700 korun. Procentní výměra se liší podle odpracované doby a výdělku. Stanovuje se z osobního vyměřovacího základu, tedy z průměrného hrubého měsíčního příjmu za řadu let.

Rozdíly ve výši mezd v jednotlivých regionech či ve výši příjmů mužů a žen se odrážejí i v penzích. Loni seniorky v průměru pobíraly 10 402 korun, senioři měli průměrně o 2260 korun víc. Nejvyšší byl průměrný důchod v Praze. Činil 12 243 korun. Nejméně dostávali průměrní penzisté v Olomouckém kraji, a to 11 111 korun.