„Podporuje se kde co, ale bohužel často ne ti, kteří pomoc skutečně potřebují. V malých obcích podnikatelé skomírají. Nebude-li v nich hospoda, řemeslníci a farma, stanou se z vesnic skanzeny a bude pokračovat jejich vylidňování,“ upozorňuje Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Také podle předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev (skupina COOP) Pavla Březiny jsou venkovské prodejny přehlíženou oblastí českého maloobchodu.

„Až 1000 z celkem 2700 prodejen COOP v celé republice je ztrátových. Přitom jejich zavřením by družstvům COOP stoupl celkový zisk. Nemůžeme ztrátové prodejny neustále dotovat z našich prostředků,“ připomněl Březina.

Na ztrátu možnosti zakoupit si v obci potraviny doplácejí mladé rodiny, starší lidé a ti, kteří nemohou auty dojet do větších měst. Představitelé místních samospráv proto vyzývají stát k uvolnění odpovídajících finančních prostředků.

„Provozování prodejen v obcích do 500 obyvatel je veřejná služba, nikoliv podnikání,“ zdůraznil v té souvislosti mluvčí skupiny COOP Lukáš Němčík.

Že by měl stát ztrátovým malým prodejnám na venkově poskytnout dotace, je přesvědčeno i 66 procent z lidí, kterých se v průzkumu na tuto věc zeptala agentura Ipsos.

Rychle ubývá i řemeslníků

Jak na konferenci rovněž zaznělo, příjemci potřebných dotací by měly být obce. Ty by se pak měly na základě svých potřeb a zkušeností rozhodovat, které obchodníky podporovat a které nikoli.

V obcích však neskomírají jenom prodejny. Za posledních deset let ubylo na venkově 43 procent zedníků, 63 procent truhlářů, dvě pětiny automechaniků a opravářů. Obslužnost v mnoha obcích je tím skutečně ohrožena.