Souhrnný indikátor důvěry v ekonomiku proti září vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 99,3. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,4 bodu na hodnotu 97,4. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil – o 0,5 bodu na hodnotu 108,7.

Ve srovnání s říjnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, indikátor důvěry spotřebitelů je ale nižší.

Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců nezměnily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace, stejně tak se nezměnily ani jejich obavy z vlastní finanční situace.

Mírně se zvýšily obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti. Naopak o něco méně se spotřebitelé oproti září obávají růstu cen.

Konjunkturální průzkumy ČSÚ
ČSÚ nezkoumá jen jevy minulé, ale snaží se postihnout i očekávaný vývoj v budoucnosti. Věci příští se dají odhadovat různě a ČSÚ se chce vyhnout jakémukoli „hádání z ruky“. Proto provádí tzv. konjunkturální (konjunkturní) průzkumy, při nichž se vybraných subjektů (podnikatelů, spotřebitelů) táže na jejich očekávání do budoucna.
Zdroj: Český statistický úřad

„I přes mírný říjnový pokles se nachází spotřebitelské důvěra nad jednoletým průměrem a obecně poblíž svých maximálních úrovní. To jde na vrub příznivému vývoji na trhu práce, tedy nízké nezaměstnanosti a postupně rostoucím mzdám,” sdělil Novinkám hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

U podniků upozornil Seidler na rizika, která pro ně znamená přehřívající se trh práce. „V říjnu se nedostatek vhodné pracovní síly stal nejvyšší bariérou dalšího růstu průmyslových podniků,” dodal.

I když se indikátor důvěry podnikatelů celkově zvýšil, ve stavebnictví a službách důvěra mírně poklesla – shodně v těchto odvětvích došlo k meziměsíčnímu poklesu indikátoru o 0,5 bodu.