Některé okolní obce s rozšířením letiště nesouhlasí a bojují proti němu. Obávají se například nadměrného hluku a dopadu na podzemní vody.

Ministerstvo v květnu zastavilo u posudku přezkumné řízení a byla potvrzena platnost stanoviska z roku 2013, ale ještě ověřovalo, zda splňuje požadavky novely zákona z roku 2015. Ověření mělo být podle původních informací hotové do letošních prázdnin.

Soud odmítl stížnost

Letiště Vodochody kvůli plánovanému rozšíření několik let usilovalo o posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Nejvyšší správní soud v Brně v květnu odmítl kasační stížnost obcí, jež se stavějí proti rozšíření letiště. Následně projednal ještě stížnost ministerstva životního prostředí, které s nesouhlasilo s rozsudkem umožňujícím rozšíření letiště.  [celá zpráva]