„Zákon dodržíme, nebudeme činit žádné nelegální kroky, abychom ho obešli. Sice se nám nelíbí, ale teď už s tím nic nenaděláme. V příštím volebním období však budeme usilovat o jeho změnu,“ řekl v úterý Právu při kulatém stolu Hospodářské komory ČR k této problematice prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) Marek Pavlas.

Novela zakazující umístit billboardy ve dvousetmetrovém ochranném pásmu podél dálnic byla přijata už v roce 2012. Obsahovala však pětileté přechodné období, aby se stát vyhnul arbitrážím s provozovateli kvůli jejich zmařené investici.

V obcích většina tabulí zůstane

Toto přechodné období skončí právě 1. září. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ujišťuje, že vzápětí nechá důsledně zkontrolovat, zda je novela skutečně dodržována. „Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic chystáme program podobný akci Kulový blesk. Spustíme ho ihned poté, až vyprší termín pro odstranění billboardů. ŘSD bude ty zbylé likvidovat vlastními silami,“ sdělil už dříve Právu Ťok.

Vydali jsme se na cestu utahování regulačních šroubů a škodlivých zásahů státu do ekonomikysenátor Lumír Aschenbrenner (ODS)

SPVR odhaduje, že celkem je v ČR asi 25 tisíc billboardů. Většina je jich v intravilánech obcí, kde i nadále zůstanou. Za pronájem ploch pro tyto reklamní tabule dostávaly dosud obce ročně kolem 114 miliónů a vlastníci pozemků z řad fyzických osob 340 miliónů korun.

„Dopad novely na obce nebude příliš markantní,“ potvrdil Zdeněk Mandík ze Svazu měst a obcí. Přesto není této novele nijak nakloněn.

„Pochybuji, že plošný zákaz billboardů na dálnicích a jedničkách skutečně přispěje k větší bezpečnosti silničního provozu, což je vládou deklarovaným cílem tohoto opatření. Náš svaz naopak preferuje, aby o umístění venkovní reklamy mohly rozhodovat samotné obce, které nejlépe posoudí bezpečnostní i estetickou situaci na konkrétních místech,“ prohlásil Mandík.

Dopad na podnikatele

Účastníci kulatého stolu se shodli, že významný dopad bude zákaz billboardů u dálnic a jedniček mít na podnikání provozovatelů billboardů, jimi vytvářená pracovní místa a odváděné daně, i na podnikání jejich klientů, tedy zadavatelů reklam a marketingových agentur.

Senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) označil rozhodnutí parlamentu, který schválil zmíněnou novelu, za politováníhodné. „Novela likviduje prosperující a potřebné prostředí. Bylo to jedno z rozhodnutí, jimiž jsme se bohužel vydali na cestu utahování regulačních šroubů a škodlivých zásahů státu do ekonomiky,“ tvrdí Aschenbrennner.

Naopak Ťok je příznivcem zákazu billboardů. Jak zdůrazňuje, billboardy k silnicím nepatří, protože skutečně ohrožují bezpečnost provozu. Tvrdost zákona je tedy podle něj namístě.