„Čerstvá data potvrzují, že růst mezd zrychluje. Děje se tak u všech vrstev zaměstnanců. Výdělky se vloni zvýšily hlavně v dolní polovině mzdového spektra,“ řekla šéfka oddělení statistik práce ČSÚ Jitka Erhartová. Nárůst platů souvisí s růstem minimálním mzdy i s rostoucí poptávkou po pracovních silách na středně kvalifikovaných pozicích.

Nejvyšší nárůst v odměňování zaznamenali zaměstnanci v ozbrojených silách, jimž za jediný rok vzrostly platy více než za předchozí čtyři léta dohromady. Konkrétně o 11,5 procenta. Druhý nejvyšší meziroční nárůst mezd na úrovni 7,1 procenta měli pracovníci ve službách a prodeji.

O 6,7 procenta vzrostly výdělky pomocným dělníkům a o 5,3 procenta technickým profesím. Naopak nejvyšší mzdy rostly nejpomaleji. Nejnižší nárůst zaznamenaly manažerské profese, a to o 2,3 procenta, uvedli statistici.

Ženy berou o pětinu méně než muži

Ženy jsou stále oceňované hůře než muži. Jejich průměrná mzda byla vloni 25 283 Kč, tedy o více než pětinu nižší jako u mužů, kteří brali 32 134 Kč. Na průměrnou mzdu nedosáhnou zhruba dvě třetiny zaměstnanců, číslo vychylují vzhůru vysoké platy úzké skupiny nejlépe placených lidí.

 Průměrná mzda v roce 2016
 celkem
muži 
ženy
 Celkem
29 06132 134
 25 283
Zaměstnanci v ozbrojených silách   31 584  31 419 32 941
Řídící pracovníci
62 246  67 888
 49 348
Specialisté
41 208  48 026  34 939
Techničtí a odborní pracovníci
32 134
35 672
 28 636
Úředníci
24 275  28 452 22 946 
Pracovníci ve službách a prodeji
18 924
 20 721  17 879
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,
lesnictví a rybářství
20 759  22 372  18 992
Řemeslníci a opraváři 
24 733 25 591  19 506
Obsluha strojů a zařízení, montéři  23 897
 25 01121 033
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
16 874
 19 047  15 158
 Zdroj: ČSÚ

Na vedoucích pozicích měly ženy průměrnou mzdu menší než muži dokonce o 27 procent. Nad 100 000 korun měsíčně vydělávalo 0,5 procenta žen a 1,9 procenta mužů.

Mzdy se liší i podle odvětví. V ubytování, stravování a pohostinství braly mzdy nižší než 16 000 korun dvě třetiny zaměstnanců, v administrativních a podpůrných činnostech pak téměř polovina.

Na druhé straně v informačních a komunikačních činnostech a také v peněžnictví a pojišťovnictví pobírala více než třetina zaměstnanců mzdy nad 50 tisíc korun.