Inspiraci úřad našel ve Švýcarsku, kde obdobný systém uznávání jízdenek už nyní dobře funguje. Zpočátku by se celostátní tarif měl týkat dálkových vlaků, které objednává ministerstvo dopravy a regionálních vlaků v objednávce krajů a případě zájmu dopravců i komerčně provozovaných vlaků. Do budoucna by se mohl model podle rezortu rozšířit i na autobusy.

Ministerstvo dopravy plán na jednotný tarif schválilo tento týden a v nejbližších týdnech začne pracovat na přípravě jeho zavedení.

Překážka v otevírání trhu

„Národní tarif počítá s tím, že bude možné jet libovolným spojem libovolného dopravce mezi dvěma body na základně jednoho jízdního dokladu,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Právě rozdílné jízdné a podmínky u dopravců dosud byly jedním z hlavních problémů v oblasti otevírání trhu dálkové železniční dopravy.

Hlavním cílem projektu je vybudovat systém národního tarifu, který umožní, aby i na liberalizovaném trhu, kde jezdí více dopravců, bylo možné nakupovat jízdenky platné mezi dvěma body sítě pro ideálně všechny dopravní služby. Lidé tak budou moci pravidelně dojíždět s různými dopravci na základě jedné jízdenky.

„Oproti stávajícímu stavu, kdy si dopravci jízdné neuznávají, se jedná o výrazné zvýšení komfortu cestujících,” dodal Ťok.

Námitky Českých drah

Ministerstvo dopravy v rámci první etapy příprav prostřednictvím své podřízené organizace Cendis vytvoří otevřený informační systém ve vlastnictví státu a pořídí počítačové vybavení pro bezpečný provoz tohoto systému. Dále úřad vybere provozovatele systému a provede další potřebné kroky, aby byl od prosince 2019 plně funkční.

O zavedení jednotného jízdného se mluví již delší dobu. Narážel ale hlavně na námitky Českých drah. Ty argumentovaly, že chybí přesná legislativa, je třeba vybudovat nákladné clearingové (zúčtovací) centrum, řešily i otázku režijních jízdenek pro zaměstnance.

Ministerstvo dopravy už dříve naznačilo že vhodný termín je konce roku 2019, kdy končí desetileté smlouvy s ČD. U těch nových by mohlo být v podmínkách právě uznávání jízdních dokladů ostatních dopravců.