"V letech 2016 až 2018 by se díky rychlejšímu hospodářskému růstu v ČR než v eurozóně měla relativní ekonomická úroveň ČR postupně zvýšit až na 85 procent průměru zemí EA19 v roce 2018," uvedlo MF.

Úřad doplnil, že v roce 2015 se HDP na obyvatele přepočtený pomocí běžné parity kupní síly snížil v Řecku, Estonsku, Chorvatsku a Litvě. Česká republika by v ekonomické úrovni měla na tom být lépe než Slovensko, Polsko, Portugalsko nebo Maďarsko.

Slovensko podle údajů v predikci letos svoji úroveň zvýší na 76 procent a příští rok na 78 procent průměru 19 zemí eurozóny. Cenová hladina v ČR se v roce 2015 podle dokumentu zvýšila na 63 procent průměru 19 zemí eurozóny.

"V následujících letech by měla komparativní cenová hladina HDP postupně vzrůst až na úroveň 66 procent v roce 2018, což bude i nadále napomáhat konkurenceschopnosti české ekonomiky," uvedl úřad.

Ekonomická úroveň zemí se srovnává na základě běžné parity kupní síly. To je poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor zboží nebo služeb v obou zemích. Index cenové hladiny je podíl měnového kurzu a parity kupní síly mezi měnami.