Vlastník skupiny Arca Capital, finančník Pavol Krúpa je přesvědčen, že pokud budou nadměrně vyplacené dividendy zapsány do majetkové podstaty jako samostatná položka, zabrání se tak jejich možnému účelovému převedení na nového majitele. „Což by mohlo vést k jejímu znehodnocení,“ upozornil Krúpa.

Podle něj došlo na základě nadměrně vyplacených dividend v letech 2006 až 2012 ze strany bývalých majitelů OKD k porušení péče řádného hospodáře a společnosti vznikla právě kvůli tomu pohledávka vůči jejím bývalým vlastníkům.

Kvůli tomu už podala Arca Capital trestní oznámení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku OKD ze strany statutárních orgánů společnosti.

Žaloba se může týkat až 64,5 miliardy

Žalobu na vlastního akcionáře, společnost New World Resources (NWR) a bývalého spolumajitele Zdeňka Bakalu podala s vědomím insolvenčního správce i věřitelského výboru i sama OKD.

„Ta žaloba zní explicitně na 24,5 miliardy, ale zahrnuje i klauzuli, že nevylučujeme, že budeme žalovat o dalších 40 miliard korun z důvodu neoprávněně vyplacených dividend,” potvrdil v polovině listopadu mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

„V souvislosti s aktuálně probíhajícím výběrovým řízením na prodej OKD ale není prezentováno, zda bude zmíněná pohledávka součástí plánovaného prodeje podniku,” uvedl Krúpa.

„Aby nedošlo k převedení pohledávky ve výši nadměrné částky vyplacených dividend na nového majitele, požadujeme, aby insolvenční správce tuto pohledávku zapsal do majetkové podstaty jako samostatnou položku,“ nastínil Krúpa s tím, že žádost už byla odeslána insolvenčnímu správci Lee Loudovi.

Výše pohledávky závisí na rozhodnutí soudů

Arca Capital si je ústy své mluvčí Barbory Hanákové vědoma, že výše pohledávky závisí na rozhodnutí soudů a výsledcích probíhajícího šetření podané žaloby.

„Je ale zřejmé, že vyvedením této pohledávky v rámci prodeje OKD hrozí, že může dojít ke značnému poškození akcionářů i věřitelů společnosti až do výše desítek miliard korun,“ nastínila.

OKD by se podle ní měla v této věci řídit judikaturou Nejvyššího soudu ČR, podle které nároky na náhradu vzniklé škody nejsou součástí prodeje podniku, když tato skutečnost bývá patrná až v okamžiku prodeje podniku.