„V nekonečných soudních sporech, tahanicích a nesmyslných zdržováních, které proti nám vede několik jednotlivců z občanského sdružení Obchvat, si můžeme připsat další důležité vítězství, z čehož mám opravdovou radost,” prohlásil starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

„Větším zadostiučiněním by pro mě i nás všechny bylo, pokud by tito jednotlivci pochopili, že obchvat je pro život ve Znojmě naprosto klíčový a že si všichni přejeme co nejrychlejší dostavbu,“ dodal.

Krajský soud na začátku roku na základě žaloby Michaela Straky v územním plánu Znojma zrušil koridor pro obchvat. Podle mluvčí soudu Simony Tesařové to bylo mimo jiné z důvodu, že nelze do územního plánu města umístit koridor pro silnici nadregionálního významu v situaci, kdy neexistují krajské zásady územního rozvoje.

Podle žalobce je vymezení koridoru nezákonné

Žaloba, zpochybňující stavbu, vycházela ze skutečnosti, že silnice I/38 směřující od hranice s Rakouskem přes Znojmo, Jihlavu a Kolín na sever země je hlavní trasou nadregionálního významu.

V tom případě bylo podle žalobce kvůli neexistujícím Zásadám územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje vymezení koridoru nadmístní komunikace nezákonné.

„V dubnu 2016 podalo město Znojmo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně týkající se zrušení trasy obchvatu Znojma zakreslené v územním plánu města. Protistranou bylo Občanské sdružení Obchvat a dvě další soukromé osoby,“ uvedla mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Město argumentovalo nesprávným posouzením právní otázky krajským soudem a Nejvyšší správní soud mu v září dal za pravdu. Věc vrátil k opětovnému posouzení Krajskému soudu v Brně. Podle rozhodnutí krajského soudu z minulého týdne je územní plán i zakreslená trasa obchvatu v něm správná a KS zamítl požadavek protistrany. „Detaily rozhodnutí budeme znát až po doručení písemného rozhodnutí,“ dodala mluvčí.