Rencar ve sporu s DPP naopak podal žalobu, v níž chce, aby soud rozhodl, zda je smlouva o provozování reklamy mezi oběma stranami platná, či nikoliv. Smlouva na reklamu v MHD pochází z roku 1997 a má trvat do roku 2031.

„Žalobu jsme podali 31. října k soudu pro Prahu 8 a týká se dopravních prostředků. V současné době chystáme ještě další žalobu, která se bude týkat vyklizení ploch v našich nemovitostech,” řekl Gillar. Kdy přesně DPP další žalobu podá, není v tuto chvíli jasné.

Rencar plochy nevyklidí, počká na rozhodnutí soudu

Spor mezi DPP a Rencar trvá řadu měsíců. Podle DPP je smlouva mezi oběma stranami neplatná, s tím ale Rencar nesouhlasí. Smlouvu letos na základě podání DPP řešil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a rozhodl, že je koncesní. Podle posudku DPP to znamená její neplatnost, Rencar ale označil podání DPP k antimonopolnímu úřadu za účelové a nesouhlasí s ním.

Rencar plochy v tuto chvíli nevyklidí, naopak chce k soudu podat návrh na přerušení podání DPP do doby, než soud rozhodne o platnosti smlouvy. "Podání žaloby na vyklizení ploch v okamžiku, kdy soud ještě nerozhodl, zda smlouva DPP a Rencar je platná, je jednoznačně protiprávní krok s cílem poškození společnosti Rencar," uvedl Slabý.

"Rencar opakovaně deklaruje, že smlouva je platná, a dokud o platnosti nerozhodne soud, bude pokračovat v plnění svých závazků a povinností plynoucích ze stávající, platně uzavřené smlouvy," dodal.

Podle informací Rencaru byly loňské tržby firmy zhruba 115 miliónů korun. DPP obdržel 68 procent z tržeb z reklamy, tedy asi 73 miliónů korun, a dále akcionářské dividendy sedm miliónů korun.

Firma Rencar vznikla v roce 1990 jako dceřiná společnost dopravního podniku. Od roku 2001 je majoritním akcionářem Europlakat, který je součástí mezinárodní skupiny JCDecaux. JCDecaux, silný hráč na poli evropské reklamy, má smlouvy na reklamní plochy v MHD i v dalších městech ČR.