Podle aktuální Výroční zprávy německé vlády ke stavu německé jednoty 2016 představuje pravicový extremismus „vážné ohrožení pro společenský a ekonomický vývoj“ zemí bývalé NDR. Vzestup násilí proti cizincům zneklidnil i německé ekonomy.

„Vyklíčení nacionalistických tendencí především ve východním Německu region ekonomicky poškodí,“ sdělil Handelsblattu ředitel makroekonomického institutu IMO Gustav Horn.

„Narůstající radikalizace a netolerance po ekonomické stránce masivně oslabí mnohé oblasti východního Německa,“ obává se i předseda Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW) Marcel Fratzer.

Xenofobie spolehlivě odradí chytré Němce, turisty i investory

Xenofobní regiony podle Fratzera neodrazují jen cizince, ale i mnohé Němce. Týká se to především kvalifikovaných občanů, ale i firem, které z východního Německa odcházejí.

Podle předsedy Leibnizova institutu při mnichovské univerzitě Clemense Fuesta se sice xenofobních útoků dopouští pouze malá část občanů, nicméně tato menšina může poškodit budoucnost celých regionů. „Jak turisty, tak investory xenofobie spolehlivě odstraší,“ obává se Fuest.

Ačkoliv ve východních spolkových zemích žije mnohem méně cizinců než na západě, počet útoků na ně je několikanásobně vyšší.