Vyplývá to z výsledků průzkumu a analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), společnosti Ženy, s. r. o., a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Přestože muži v podnikání stále převládají, jejich počet v posledních letech stagnuje a dominuje trend trvalého růstu počtu podnikajících žen. V roce 2015 počet podnikatelek vzrostl o dalších 7223 žen, zatímco mužů přibylo jen 609. Zajímavé je i to, že ačkoli mužů podnikatelů je vůči ženám téměř dvojnásobek, za poslední rok přibylo srovnatelně nových živnostenských oprávnění.

Na jednoho muže tak dnes připadá v průměru 1,48 živnostenského oprávnění, na jednu ženu je to 1,32. Podnikatelky jsou se svým životem i příjmem mnohem spokojenější než ženy v zaměstnaneckém poměru.

Stále se setkáváme s neefektivním financováním reklamy nebo nevhodnou volbou komunikačního nástroje.Eva Čejková Vašková, jednatelka Ženy, s. r. o.

Největší bariéru při zahájení podnikání vidí ženy v nedostatku financí, nepřehledné byrokracii, ale i v obavě o zabezpečení rodiny. I přesto jsou tři čtvrtiny podnikatelek spokojeny se svojí pracovní volbou, zatímco běžně zaměstnané ženy pouze z jedné třetiny. Trendem začíná být dosažení nezávislosti.

Pozornost rodině

Pro zahájení podnikání ženy nevyhledávají pomoc s prodejem produktů, příliš nespoléhají na státní ani evropskou podporu, naopak za rozhodující považují podporu rodiny. Vadí jim nesrozumitelnost všech administrativních povinností, potýkají se s nedostatkem zdrojů a přivítaly by srozumitelný a finančně dostupný informační servis, uvádí výzkumná zpráva. Polovina žen, které se rozhodly podnikat, míří do oblasti služeb, následuje drobný obchod, naprosté minimum žen se rozhodlo pro výrobní odvětví, s výjimkou drobné ruční výroby.

Za zcela zásadní faktor při rozhodování o oboru podnikání považují ženy možnost skloubit pracovní a rodinný život. Hlavní motivací pro tři čtvrtiny žen je uspořádání pracovní doby, dvě třetiny to považují za cestu k nezávislosti, naopak jen každá sedmá žena chce začít podnikat, protože má podnikatelský nápad.

Sázejí na dobrou pověst

Téměř třetina žen míří do oblasti poradenství, k čemuž využívá zejména práci z domova. Trendem jsou ale rovněž malé provozovny typu kaváren, čajoven nebo prodejny vlastních ručních výrobků, roste i zájem provozovat e-shopy. Mírný zájem je o provozování butiku s textilem, cukrárny nebo například školky.

„Stále se setkáváme s neefektivním financováním reklamy nebo nevhodnou volbou komunikačního nástroje. Ještě nedávno byla řada žen, s kterými jsem se setkala, ochotna zaplatit vysoké částky za malý prostor v tisku, za které by během dvou měsíců získaly tisíce fanoušků například na Facebooku,“ říká Eva Čejková Vašková, patronka projektu Podnikavá žena AMSP ČR a jednatelka Ženy, s. r. o.

Ženy sázejí podle průzkumu na doporučení, osobní kontakty a dobrou pověst. Internetové nástroje a sociální sítě se stávají automatickým nástrojem komunikace.