„Kritériem pro počet členů prozatímního věřitelského výboru je zatímní počet přihlášených věřitelů, dosud se jich přihlásilo 129 ze zhruba 650, proto soud zvolil prozatímní věřitelský výbor tříčlenný,“ vysvětlil soudce Petr Kula v odůvodnění usnesení s tím, že soud přihlédl také k výši přihlášených pohledávek a současně k zastoupení skupin věřitelů podle povahy jejich přihlášek.

Proto se stal členem prozatímního věřitelského výboru věřitel AWT s jednou z dosud nejvyšších přihlášených pohledávek, který sám projevil zájem být členem výboru. Železniční dopravce AWT, který vozí i uhlí OKD, patří polskému majiteli. Pětinu akcií drží podnikatel René Holeček, který nedávno společně s miliardářem Pavlem Tykačem vyjádřil zájem o koupi OKD. [celá zpráva]

Největší věřitel ve výboru není

Dalším členem je zástupce státu a tím posledním je z rozhodnutí soudu Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

„Soud v této fázi řízení neuvažoval o tom, že by členem prozatímního věřitelského výboru měl být věřitel s dosud nejvyšší přihlášenou pohledávkou, společnost Citibank N. A. se sídlem v Londýně, neboť tato pohledávka je přihlášena z titulu ručení,“ uvedl soudce a dodal, že soud vybíral členy prozatímního věřitelského výboru pouze z věřitelů nezajištěných, neboť žádný zajištěný věřitel se dosud nepřihlásil.

OKD dluží více než 650 věřitelům více než 17 miliard korun. Krajský soud v Ostravě proto poslal společnost do insolvence. Věřitelé přihlašují své pohledávky, dosud se jich ohlásilo 129. Řádný věřitelský výbor se má sejít v srpnu. Provoz v OKD běží dál, firma má asi 9800 kmenových, 2500 dodavatelských a 200 agenturních zaměstnanců.