Řízení doposud vedl stavební úřad v Nymburku. Ten se ale nedávno sám prohlásil za podjatý. Vzhledem k možnému negativnímu vlivu na životní prostředí si řízení podle zákona převzal Krajský úřad Středočeského kraje.

Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje rovněž udělil společnosti Azos CZ pokutu ve výši 300 tisíc korun za porušení podmínek integrovaného povolení, když neuvedla výduch, odkud podle měření uniká zápach. Firma tato tvrzení odmítá.

Měření limity nepřekročilo

Středočeský kraj si již dříve objednal u Státního zdravotního ústavu měření emisních látek vycházejících z nymburské firmy, na jehož základě bylo zjištěno, že existuje výduch, který je velmi pravděpodobně původcem zápachu. V Nymburku kvůli němu demonstrovali obyvatelé města, při kontrolních měřeních ale nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty.

„Neplatí, že čím vyšší hodnoty emisních látek, tím vyšší zápach. Aby k podobným případům již nedocházelo, rád bych inicioval změnu zákona o ovzduší u specifických emisních limitů, aby tyto typy výrob, které mohou obtěžovat zápachem, byly emisními limity zajištěny," řekl hejtman kraje Miloš Petera.

Rozhodnutí krajského úřadu je nepravomocné, právní moci nabývá po 15 dnech od doručení, nebude-li podáno odvolání. O případném odvolání bude rozhodovat ministerstvo pro místní rozvoj, v případě pokuty pak ministerstvo životního prostředí.