„Nevyužít stavu, kdy jsou věřitelé ochotni za to, že státu půjčují, platit, by bylo velkou chybou," uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Pro hodnocení trendového vývoje zadluženosti státu není přitom podle MF podstatný vývoj státního dluhu v jednotlivých měsících, jelikož je zatížen mimo jiné splátkami v průběhu roku. Ty jsou přitom podle úřadu v letošním roce většinou koncentrovány až do druhého pololetí.

Ministerstvo dále uvedlo, že během 1. čtvrtletí tak prodalo státní dluhopisy se záporným výnosem za 55,8 miliardy korun. „Tím došlo k inkasování mimořádných příjmů státního rozpočtu ve výši 100,2 miliónu korun,” uvedlo.

Podle ekonoma společnosti Roklen Lukáše Kovandy představuje ale taková částka z hlediska objemu státního dluhu „drobné“ a nelze jimi další zadlužování plně obhájit.

I když státní dluh v absolutní částce stoupl, jeho podíl na výkonu české ekonomiky mírně klesl z 39 procent HDP Česka v roce 2014 na 37,6 procenta.

 Vývoj státního dluhu
 20142015
31. 3. 2016
Hrubý státní dluh (mld. Kč)
1 663,7
1 673,0
1 694,7
Podíl na HDP (%)  
39,0 37,437,6
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.