V padesátých letech lidé ročně v průměru snědli 146 kilogramů brambor, v novém tisíciletí průměrná spotřeba brambor na obyvatele klesla na 65 kilo ročně.

Naopak se ztrojnásobila spotřeba ovoce. Ve sledovaném období byla nejnižší v roce 1962 – na jednoho 33 kilogramů ovoce ročně, nejvyšší v roce 2009, kdy to bylo přes 90 kilogramů ovoce ročně. Z toho tropické ovoce tvořilo v roce 1950 pouhá čtyři procenta, loni to bylo už 40 procent.

Spotřeba ovoce

Spotřeba ovoce

FOTO: David Ryneš, Novinky

Větší nabídka různých druhů potravin podle statistiků stlačila spotřebu základních potravin surovinového charakteru z poválečné maximální spotřeby do spotřeby minimální. Došlo tak k výraznému poklesu spotřeby chleba, kravského mléka a brambor.

Jíme více rýže

„Je zřejmé, že po roce 1989 se spotřeba některých potravin rozkolísala. Příčinou byly např. ceny potravin, kupní síla obyvatelstva, větší dostupnost a rozmanitost potravin na trhu, ale i změna stravovacích návyků,“ řekla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Celková spotřeba potravin v Česku byla ve sledovaném období nejvyšší kolem roku 1990, kdy na obyvatele připadalo přes 800 kilogramů potravin. Loni to bylo 759 kilo.

Zaznamenána byla historicky nejvyšší spotřeba rýže, luštěnin či jedlých olejů. Naopak historicky nejnižší by spotřeba králičího (1,0 kg/obyv.) a telecího (0,1 kg/obyv.) masa.

Začala klesat spotřeba nápojů

Spotřeba nealkoholických nápojů narůstala od roku 1948, prudce od poloviny 90. let do maxima 297 litrů v roce 2008. Od té doby je trend klesající. Podobně je tomu v případě alkoholických nápojů.

Od roku 1950 se zdvojnásobila relativní spotřeba vína.

Spotřeba alkoholických nápojů

Spotřeba alkoholických nápojů

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Od poválečných let spotřeba alkoholických nápojů stoupala až do roku 2005, strměji v 50. a 60. letech. Tato tendence se zastavila v roce 2011. Spotřeba vína rostla až do roku 2012, v současné době je 19,5 litru na obyvatele. Spotřeba piva klesla z maxima 163,5 litru na obyvatele v roce 2005 na 147 litrů v loňském roce,“ dodal Jiří Hrbek z ČSÚ.