Povinnost zaplatit 1,85 miliardy vyplývá z nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který ve středu nabyl právní moci.

„Pan Světlík zaplatit nemusí, protože rozhodnutí napadá u standardních soudů jako protizákonné,“ uvedla Kijonková.

Světlík tvrdí, že vydání rozhodčího nálezu bylo zmanipulované, navíc ho podle něj podepsali pouze dva ze tří rozhodců. Nyní žádá soud, aby odložil platnost vykonavatelnosti rozhodnutí, a žalobou chce dosáhnout zrušení arbitrážního verdiktu.

„Rozhodčí nález přisuzuje sumu vyšší, než je částka v opraveném podání Davida Berana, což je absurdní. Jeden z rozhodců zatajil, že několikrát působil v kauzách souvisejících s předmětem řízení, takže je podjatý. Máme dost podkladů k žalobě na zrušení nálezu a okamžitě ji podáváme,“ oznámil Světlík.

Beran v reakci pro Právo označil Světlíkův postoj za pohrdání soudem.

„Nerespektování pravomocného rozsudku je pro mě nepochopitelné. I já jsem před lety musel respektovat rozhodčí nález a musel jsem vydat své akcie. Nyní došlo jen k narovnání historického stavu. Nerozumím, proč pan Světlík nyní takhle vyvádí a říká věci, které říká. Vždyť ode mě získal majetek v dokonce vyšší hodnotě, než co mi má za něj dnes zaplatit,“ tvrdí Beran.

Dále informoval, že je připraven se Světlíkem o vyřešení stávající situace jednat.