Rozhodnutí ÚOHS dosud potvrdily všechny tuzemské soudy, které se případem zabývaly, včetně Ústavního soudu. Ten v usnesení z 12. srpna konstatoval, že postup ÚOHS i Nejvyššího správního soudu, který pokutu potvrdil, byl v souladu s ústavou a ve stížnosti jsou pouze opakovány argumenty, které byly vypořádány již při předchozích správních a soudních řízeních. Porušeno nebylo ani právo firmy na spravedlivý proces.

Podle jednatele Husky CZ Ústavní soud zcela rezignoval na přezkum ústavnosti použití, ale i hodnocení důkazních prostředků.

"Svým rozhodnutím tak v podstatě vystavil zelenou angažování se obchodních partnerů jakožto agentů nejrůznějších orgánů veřejné moci a zapojení těchto subjektů do rozhodování správních orgánů," uvedl Kolomazník.

Ten tvrdí, že v obdobných případech, jako je tento, dochází k restriktivnímu výkladu norem práva EU, omezování lidských práv a správní orgány tak paradoxně působí jako orgány dodatečného zdanění subjektů, které jakožto úspěšné firmy odvádějí České republice nemalé daňové odvody a zaměstnávají velký počet lidí. Správní trestání označil za „daň za úspěch”.

Ceny kontrolovali a hrozili sankcemi

Husky podle antimonopolního úřadu porušila zákon ve vztazích s odběrateli jejího zboží, kteří provozovali internetové obchody. Firma podle ÚOHS založila svou cenovou politiku na ústních dohodách o povinném dodržování doporučených cen, které dále konkretizovala ceníkem rozesílaným e-mailem.

Doporučené ceny nejsou protizákonné v případě, že prodejce není omezen v určování cen zboží pro jeho další prodej a má možnost stanovit koncovou cenu i pod doporučenou prodejní cenou. To se ve zkoumaném případě nestalo.

"Šetřením bylo prokázáno, že společnost Husky plnění dohod o doporučených cenách pro další prodej svými odběrateli kontrolovala a pod hrozbou přerušení dodávek zboží či jiných sankcí jejich plnění i vymáhala," uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.