Úroda řepky by se měla meziročně snížit o 21,8 procenta na 1,202 miliónu tun. Kvůli poklesu osevní plochy je to o 2,7 procenta nižší úroda ve srovnání s pětiletým průměrem.

Předpokládaný meziroční pokles sklizně základních obilovin je zcela způsobem nižším očekávaným výnosem. Podle statistiků by měl činit 5,23 tuny z hektaru. To je o 14,1 procenta méně než loni. Jde tedy o stejný procentuální pokles, jako očekávaný celkový úbytek úrody obilovin.

„Snížení hektarového výnosu ve srovnání s loňským rekordním rokem se očekává u všech druhů základních obilovin, zejména pak u ozimého ječmene a ozimé pšenice,“ uvedl ČSÚ.
Letošní výměra řepky meziročně poklesla o 5,9 procenta na 366 tisíc hektarů a odhadovaný výnos 3,28 tuny z hektaru je proti loňsku o 17 procent nižší.