Hlavním aktivem dlužníka byla až do roku 2012 právě budova Rádia Svobodná Evropa, která byla dokončena v roce 2008. V květnu 2012 ji však Hagibor Office Building, která je dceřinou společností developerské skupiny Orco Property Group, prodala firmě L88 Investments Prague vlastněné americkými majiteli.

Ti budovu získali za 1,697 miliardy korun (podle tehdejšího kurzu). Hotově však zaplatili 78,9 miliónu amerických dolarů, zbylých 12 miliónů amerických dolarů tvořily cenné papíry převeditelné do dvacetiprocentního podílu mateřské firmy kupce.

Američané prý směnky neproplatili

Podle Hagibor Office Building mělo jít o neobchodovatelné vyměnitelné směnky, které však společnost registrovaná v USA neproplatila. "Povinnost uhradit druhou část kupní ceny nemovitosti ve výši 12 miliónů amerických dolarů nebyla ze strany společnosti L88 splněna," tvrdí dlužník v insolvenčním návrhu. Podle současného kurzu by šlo o 295 miliónů korun.

Tato částka je podle společnosti Hagibor Office Building důvodem, že nemohla zaplatit finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty, takže státu nyní i s úroky dluží takřka 74 miliónů korun. Ještě více, 171 miliónů korun včetně příslušenství, dluží Hagibor Office Building mateřské společnosti Orco Property Group za nesplacený úvěr. Celkové závazky po splatnosti dlužník v návrhu vyčíslil na 245,9 miliónu korun.

Soudu proto navrhuje, aby vyhlásil úpadek společnosti a povolil její reorganizaci. Ta má podle návrhu spočívat ve vymožení pohledávky dlužníka vůči společnosti L88 a rozdělení této částky mezi věřitele, zajištění úvěrového financování provozu a restrukturalizaci pohledávek. Jako insolvenčního správce dlužník navrhuje Advokátní kancelář Žižlavský a partneři.