Podle mluvčího se Vesecká stala čtvrtou místopředsedkyní úřadu a bude mít na starost legislativně-správní oblast. Dosud měl úřad tři místopředsedy.

Veseckou v souladu se zákonem jmenovala do funkce předsedkyně úřadu Alena Vitásková. Současní místopředsedové včetně 1. místopředsedy Otto Golda podle Chvojky zůstávají ve svých funkcích.

„Paní Vesecká je dlouholetá profesionálka v oblasti práva, jako nejvyšší státní zástupkyně i jako advokátka přišla do styku s komplikovanými případy v oblasti správního i trestního práva, a to jak z hlediska hmotného, tak procesního. Její příchod na úřad velmi vítám a těším se, že pod jejím vedením se podaří zvládnout nápor komplikovaných sporů, které musí úřad zejména kvůli zátěži z minulosti řešit,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Spory o licence

ERÚ řeší například soudní spory týkající se na poslední chvíli udělených licencí pro solární elektrárny.

Vesecká šéfovala státním zástupcům v letech 2005 až 2010, nyní provozuje soukromou advokátní praxi.

Poslanci tento týden projednávají novelu energetického zákona, ERÚ by podle návrhu měla řídit pětičlenná rada. ERÚ v pondělí vyzval poslance, aby hlasovali proti. Obává se politizace instituce, která dohlíží na trh s energiemi.

Norma také například mění způsob platby poplatku na obnovitelné zdroje energie podle požadavků Bruselu a má umožnit provozovat malé solární elektrárny bez zbytečné administrativy.