„Z občanského soudního řádu vyplývá, že když žalobce vezme žalobu zpět, tak platí náhradu nákladů řízení protistraně (bance). Je teď otázka, zda náklady právního zastoupení budou banky žalobcům účtovat. Mohou se toho vzdát, nebo to naopak nárokovat,“ sdělila Právu soudkyně a mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná.

Banky: Náklady platí protistrana

Následně záleží, zda tyto úhrady za právníky bank za své klienty uhradí advokáti Toman a Paľko a kolik to v jednotlivých případech těchto neúspěšných hromadných žalob vlastně bude.

Podle Novotné to nelze plošně odhadnout, protože záleží na počtech úkonů a na tom, jaká byla konkrétní žalovaná částka.

Banky ve vyjádřeních pro Právo potvrdily, že náklady právního zastoupení platí poražený, ale že věří, že to nebudou přímo klienti, ale Paľko a Toman, kterým lidé podepsali plnou moc. Je tak vysoce pravděpodobné, že banky náklady svého právního zastoupení nárokují.

„Přiznání náhrady nákladů soudního řízení úspěšné straně je standardní součástí každého rozhodnutí,“ sdělila Právu mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková.
„Očekáváme, že BSP Lawyer dodrží veřejně avizovanou dohodu a soudní náhrady za své klienty zaplatí,“ dodala Marie Mocková.

Náklady bance uhrazeny jen v menšině případů

„Situaci obecně vnímáme tak, jak stanovuje zákon, tedy že o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhoduje soud sám z úřední povinnosti při skončení řízení, to je i v případě, že byla žaloba vzata zpět,“ potvrdila mluvčí České spořitelny Klára Pačesová.

„Očekáváme, že pohledávky přiznané bance v jednotlivých soudních rozhodnutích budou za neúspěšné žalobce ze strany BSP Lawyer Partners zaplaceny. Doposud tomu tak ale není. Přiznané náklady byly bance uhrazeny pouze v menšině případů ze začátku kauzy,“ dodal Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

„Náhrady nákladů řízení přiznané soudem bance se za klienty zavázala hradit BSP Lawyer Partners, a. s.,“ potvrdil ovšem Právu advokát Toman.

Soudní poplatky se lidem nevrátí

„Klientům doporučujeme soudní řízení ukončit. Informujeme je, že dosavadní náklady právního týmu Poplatkyzpet.cz včetně případné náhrady nákladů přiznané soudem bance ponese společnost BSP Lawyer Partners, a. s., a klienti již nebudou muset hradit žádné další platby,“ sdělil Právu Toman.

Zdůraznil, že pokud by klienti chtěli v řízení pokračovat, pak by náklady, které pokračováním v soudním řízení vzniknou, hradili sami.

Klienti hromadných žalob také zaplatili každý celkově tisíc korun za soudní poplatky. Advokát Toman lidem v dopisech píše, že pokud soud rozhodne o jejich vrácení, pošle klientům tyto peníze zpět.

„V případě, že soud rozhodne o vrácení soudního poplatku a zašle ho na můj účet, soudní poplatek klientům zašleme,“ potvrdil Právu Toman.

Jenže je to ujištění o ničem. Žádné vracení soudních poplatků se konat nebude.
„Žalobce to bude v těchto případech na soudních poplatcích každopádně stát minimálně tisíc korun. Soudy jim je nevrátí,“ dodala Novotná.