Nejvyšší soud v podstatě potvrdil většinový názor českých soudů, které nevyhověly velké části z mnoha žalob klientů, požadujících vrácení poplatků. První klientskou stížnost nedávno zamítl také Ústavní soud. [celá zpráva]

„Z ekonomického hlediska každá cena odráží náklady prodejce a jeho marži, a proto není neobvyklé ani nelegitimní, aby náklady úvěrového věřitele na správu úvěru kryl příslušný poplatek jako součást ceny plnění,“ uvádí Nejvyšší soud ve svém zdůvodnění.

Poplatek za spravování úvěru je podle něj „ve smyslu občanského práva cenou plnění, proto se na ujednání o něm nevztahuje možnost soudního přezkumu její přiměřenosti ve smyslu ustanovení o ochraně spotřebitele“.

Klient náklady řízení uhradit musí

„Stanovisko Nejvyššího soudu zcela potvrdilo právní názor dlouhodobě zastávaný bankami a potvrzovaný soudy, že úvěrové poplatky byly sjednány platně a zcela v souladu s právem,” komentoval verdikt Zbyšek Kordač z advokátní kanceláře Weinhold Legal.

„Stanovisko Nejvyššího soudu přitom nezbavuje klienty poplatkových iniciativ povinnosti uhradit náklady řízení tam, kde již bylo řízení zahájeno,” upozornil.