Krém „LIKANGSHUANG – expert na zdravou pokožku“, uváděný na trh jako kosmetický přípravek, obsahuje léčivé látky, které nelze v kosmetických přípravcích použít. Jedná se totiž o antibiotikum a antimykotikum se známými léčebnými účinky, informovalo v pátek ministerstvo.

„Riziko pro spotřebitele plynoucí z používání uvedených léčivých látek v kosmetických přípravcích spočívá ve zvýšení pravděpodobnosti vzniku rezistence mikroorganismů na tyto léčivé látky v populaci a v následném snížení účinnosti nebo dokonce neúčinnosti léčivých přípravků užívaných i k léčbě závažných onemocnění,“ uvedl v pátek hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Jedná se o krém čínské výroby balený ve světle žlutém plastovém kelímku s čínskými popisy. Kelímek je uložen do papírové skládačky s čínskými texty a s nalepenou bílou etiketou s uvedením českého názvu výrobku, návodu k použití, složení, nominálního obsahu a data spotřeby.