Podle přeshraniční statistiky dosáhl v lednu přebytek obchodní bilance 44,6 miliardy korun. Vývoz se meziročně zvýšil o 17,1 procenta, zatímco dovoz o 13,5 procenta.

„Zatímco přeshraniční statistika zahraničního obchodu sleduje tok zboží přes hranici bez ohledu na vlastnictví, národní pojetí sleduje změnu vlastnictví mezi domácími a zahraničními subjekty,“ vysvětlil změny analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta. Dá se tak říci, že národní pojetí lépe vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky.

Podle Jiřího Grunda, předsedy Asociace exportérů, se na velmi dobrém výkonu podepsala jak listopadová devizová intervence České národní banky, tak i zvýšená poptávka na klíčových trzích.

Tahounem vývozu byly jako už tradičně stroje a dopravní prostředky, především pak automobily.

Vývozy v národním pojetí vzrostly souhrnně o 17,8 procenta a dovozy o 12 procent. Kladná obchodní bilance zůstává tradičně se státy Evropské unie, kde přebytek činil 56,4 miliardy korun. Bilance se zeměmi mimo EU skončila v lednu ve schodku 39,9 miliardy korun.