V listopadu dosáhl podíl nevyhovujících vzorků 3,6 procenta. Celkem tak byla jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných ČOI v prosinci proti listopadu nepatrně vyšší, a to o 0,6 procenta.

U tří odebraných vzorků LPG byl až trojnásobně překročen limitní obsah síry. „U takto vysokých odchylek od normy lze předpokládat, že jsou důsledkem výrobní vady nebo bylo s tímto motorovým palivem úmyslně manipulováno,“ uvedl Rotbauer s tím, že nadlimitní obsah síry ve dvou vzorcích LPG zjistila ČOI už v listopadu.

U motorové nafty nevyhověly bodem vzplanutí dva vzorky. „Nižší hodnota bodu vzplanutí představuje často zjišťovanou sezónní odchylku od normy zejména v období přechodu provozovatelů čerpacích stanic na tzv. zimní naftu,“ vysvětlil Rotbauer.

Nevyhovující vzorky pohonných hmot (v %)
měsíc
celkem
leden
0,6
únor
2,4
březen
4,5
duben
4,8
květen2,3
červen
3,8
červenec
3,6
srpen
2,7
září
3,3
říjen
0,5
listopad
3,6
prosinec
3,0
Zdroj: ČOI