Neperlivá pitná voda Aqua v jedenapůllitrovém balení má označení data minimální trvanlivosti do 2. srpna 2014. Výrobcem je společnost Veseta.

Voda nevhodná ke spotřebě

Voda nevhodná ke spotřebě

FOTO: SZPI

„Z důvodu kontaminace cizorodou látkou inspekce vyhodnotila potravinu jako nevhodnou k lidské spotřebě a prostřednictvím uloženého opatření nařídila společnosti Ahold Czech Republic, aby závadnou šarži balených vod neprodleně stáhla z pultů ve svých pobočkách,“ informoval Kopřiva.

Podle mluvčího by spotřebitelé tuto šarži balených vod, která vykazuje organoleptické závady (zelený zákal a zelená sedlina), neměli konzumovat.

Co ve vodě je, inspekce nesdělila.