Det Norske Veritas působí ve stovce zemí světa a mezi její klienty patří mj. Ford, General Motors, British Petroleum a v Česku mimo ČEZ i Plzeňský Prazdroj či Škoda Electric.

Temelín tak patří mezi desítku jihočeských firem, které požadavky mezinárodní ekologické normy splňují, a zmíněné prestižní ekologické osvědčení obhájil už potřetí.

Vedoucí týmu auditorů Vlastimil Pejčoch (vpravo) v debatě s hlavním ekologem elektrárny Františkem Lysáčekem.

„Certifikát může získat každá firma, která splní požadavky normy, minimalizuje vliv na životní prostředí, má vytvořen systém ochrany životního prostředí a každoročně se v této oblasti zlepšuje,“ shrnul Právu nejzákladnější požadavky auditu vedoucí týmu mezinárodní auditorské společnosti Vlastimil Pejčoch.

Zdůraznil, že společnosti, které certifikát mají, vysílají ostatním signál, že to s ochrannou životního prostředí myslí velmi vážně a jdou dál, než jim ukládají povinnosti vyplývající ze zákonů.

Auditoři se tentokráte na Temelíně zaměřovali například na systém kanalizací a ochranu před únikem závadných látek do životního prostředí. Během kontroly nahlíželi do dokumentace, ptali se zaměstnanců a navštívili různé části elektrárny. Na blokových transformátorech zase hodnotili úroveň jejich zajištění proti úniku ropných látek do životního prostředí.

„Temelín drží certifikát devět let a za tu dobu v oblasti ochrany životního prostředí udělal obrovský kus práce. Zavádí nové technologie, zpřísňuje provozní předpisy. Jeho systém ochrany životního prostředí patří ke špičce a může být vzorem pro jiná průmyslová odvětví,“ zaznělo od auditorů.

Certifikát platí na tři roky a elektrárna ho, jak připomněl ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský, už dvakrát v letech 2007 a 2010 obhájila. „Při výrobě elektřiny lze Temelín považovat za ekologický zdroj. Díky němu se ročně nemusí spálit 15 miliónů tun uhlí a do ovzduší se tak nevypustí 12 miliónů tun CO2. Samozřejmě že nakládáme i s odpady, používáme různé oleje a pracujeme s radioaktivitou. Nedovedu si proto představit, že bychom se nezaměřili na bezpečnost a ochranu životního prostředí,“ konstatoval Štěpanovský.