Z peněz získaných z této transakce, ale také například z prodeje zbytného majetku dříve největší lesnické firmy v Česku mají být vypláceni věřitelé.

Podle soudce mají zajištění věřitelé v průměru získat zpět třetinu, nezajištění 8,9 až 12,4 procenta svých pohledávek vůči dlužníkovi. Věřitelé, kteří na schůzi věřitelů, která se uskutečnila minulý týden, hlasovali proti reorganizačnímu plánu, se mohou proti verdiktu soudu do 15 dnů odvolat. Plán odmítly například Lesy České republiky, klíčový obchodní partner zkrachovalé firmy.

Dříve největší soukromá lesnická firma v zemi Less & Forest skončila v úpadku loni na podzim s povolením reorganizace. Agrofert je jedním ze členů věřitelského výboru. Babišova firma vyhrála již dříve výběrové řízení na odkup Nového Forestu.

Nový Forest pokračuje v činnosti

Less & Forest byl členem skupiny Less, která zajišťovala zakázky pro Lesy ČR. Less & Forest hospodařil na čtvrtině státních lesů a v roce 2012 činily jeho výnosy 4,14 miliardy korun.

Do společnosti Nový Forest byla převedena provozní aktiva a firma pokračuje v provozní činnosti. V původní firmě Less & Forest zůstal majetek, pohledávky a spory. Věřitelé mají být uspokojováni z obou těchto společností. Do insolvenčního řízení se jich přihlásilo 1497 s více než 1600 pohledávkami.

Podle informací ze začátku insolvenčního řízení dlužily firmy skupiny Less bankám za poskytnuté úvěry téměř 2,17 miliardy korun. Měly také závazky z faktoringových smluv zhruba 311 miliónů korun a závazky z bankovních záruk přibližně 493 miliónů korun. Lesy ČR si vůči Less & Forest nárokují pohledávky ve výši zhruba 1,3 miliardy korun.